Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị Trấn Kiện Khê: Chi bộ tiểu khu Châu Giang tổ chức Địa hội nhiệm kỳ 2023-2025.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các xã, thị trấn  
Thị Trấn Kiện Khê: Chi bộ tiểu khu Châu Giang tổ chức Địa hội nhiệm kỳ 2023-2025.
Sáng ngày 8/1, Chi bộ tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2025.

     Tiểu khu Châu Giang hiện có hơn 1.000 hộ với trên 3.330 nhân khẩu, với 89 đảng viên. Những năm qua chi bộ luôn đoàn kết lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong phát triển KT xã hội có nhiều chỉ tiêu hoàn thành như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh .... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ban công tác mặt trận và các chi đoàn thể chính trị xã hội thực hiện đạt kết quả tốt, công tác giáo dục chính trị gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả đã và đang chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đời sống nhân dân được nâng lên, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và giữ vững. Trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp 1 đảng viên mới, qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, chi bộ 3 năm liền đạt HTTNV, 80% đảng viên HTTNV trở lên, k có đảng viên yếu kém.

     Đại hội đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2025 trong đó, phấn đấu kết nạp mới từ 2-3 đảng viên, xây dựng chi bộ TSVM và TSVM tiêu biểu. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chi ủy gồm 5 đồng chí và bầu Bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2023-2025./​