Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Thanh Thủy: Giao ban đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10.

Tin tức - Sự kiện  
Xã Thanh Thủy: Giao ban đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10.
Đảng ủy - UBND xã Thanh Thủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Việt Chung - Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.


      Tại hội nghị thay mặt các đồng chí trong thường trực Đảng ủy đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng - Phó bí thư thường trực đảng ủy xã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Báo cáo đã chỉ ra những kết quả đã đạt được trong tháng 9, đánh giá những ưu điểm, tồn tại cần khắc phục. Tháng 10 Đảng ủy - UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thu hoạch lúa mùa nhanh, gọn, đánh giá đúng năng suất, sản lượng; chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông; tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022; xử lý nghiêm các hộ can cạp lấn chiếm đất công trên địa bàn xã; triển khai tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022; làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các công việc theo cơ chế một cửa./.