Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Tâm và Thanh Hương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Tâm và Thanh Hương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.
Trong 2 ngày 29,30/11/2021 UBND xã Thanh Tâm và xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.


     Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 2 xã Thanh Tâm và Thanh Hương được thể hiện qua 3 giai đoạn, 5 vấn đề diễn tập Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ, xử trí tình huống giả định đánh tái chiếm lại mục tiêu, tại trụ sở UBND xã Thanh Tâm và thực hành phòng, tránh đánh trả địch tiến công đường không vào địa bàn xã Thanh Hương. Trong diễn tập nhờ làm tốt công tác chuẩn bị như: xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập ... hai địa phương đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với tình hình thực tế tại địa phương, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Nghị Quyết để lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời để kiểm tra, điều chỉnh phương án sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và tình hình thực tế của địa phương.Như vậy đến nay, huyện Thanh Liêm đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021 tại 4 địa phương gồm: Thanh Tâm, Thanh Hương, Thanh Nguyên và Thanh Hải, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, cũng như đảm bảo an toàn về vũ khí, con người trang thiết bị và hoàn thành đúng nội dung kế hoạch diễn tập đề ra.Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể và 12 cá nhân cuả 4 xã tổ chức diễn tập vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021./.