Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 29/7/2022, HĐND xã Thanh Nghị tổ chức kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Thị Hồng Thúy – Huyện ủy viên – Bí thư huyện đoàn, phụ trách xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, BCH Đảng bộ; Trưởng, phó các ngành đoàn thể của xã, cán bộ công chức xã, Hệu trưởng các nhà trường, giám đốc các hợp tác xã, trạm trưởng trạm y tế, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã.Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo:

UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ  dự toán và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, chương trình hoạt động của thường trực HĐND xã 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy ban MTTQ xã thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND xã.

 Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã cũng đã được kỳ họp thông qua trước kỳ họp. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã Tập trung chỉ đạo Nhân dân sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, chủ động lấy nước phục vụ cho sản xuất, cấy hết diện tích lúa. Tổng diện tích gieo cấy vụ xuân là 189 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng 1.171,8 tấn. Diện tích trông màu 72,1ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.520,4 tấn (đạt 57,45% kế hoạch năm). Gia trị thu từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi là 21,8 tỷ đồng (đạt 55,1% kế hoạch năm). Giá trị thu từ tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thu khác đạt 321,1 tỷ đồng (đạt 55,14% kế hoạch năm). Thu ngân sách 12,7 tỷ đồng (đạt 97% kế hoạch năm). Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng thường xuyên được quan tâm. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. diện tích bảo vệ rừng là 41,71 ha, diện tích khoanh nuôi 32,29 ha. Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển. quốc phòng an ninh được đảm bảo…

  UBND xã trình các Tờ trình: Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về ban hành phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm trường tiểu học thôn Thanh Bồng; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm trường Mầm Non thôn Thanh Bồng; Tờ trình về việc phê chuẩn mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với công trình xây dựng cổng làng tại các thôn theo chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; Tờ trình về việc phê chuẩn mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với diện tích cấy máy vụ mùa năm 2022 và hỗ trợ kinh phí mua máy cấy thủ công trên địa bàn xã Thanh Nghị.

Thường trực HĐND xã trình các Tờ trình: Tờ trình về chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023 và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa gia các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; Các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu HĐND xã và các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri, tập trung vào các lĩnh vực Nông nghiệp, giao thông, xây dựng, lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường đã được các đồng chí lãnh đạo UBND xã và các ngành trả lời và làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm theo đúng chức trách nhiệm vụ, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

  Với tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu của các vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua 11 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về ban hành phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm trường tiểu học thôn Thanh Bồng; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm trường Mầm Non thôn Thanh Bồng; Nghị quyết về việc phê chuẩn mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với công trình xây dựng cổng làng tại các thôn theo chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; Nghị quyết về việc phê chuẩn mức hỗ trợ ngân sách nhà nước đối với diện tích cấy máy vụ mùa năm 2022 và hỗ trợ kinh phí mua máy cấy thủ công trên địa bàn xã Thanh Nghị; Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023 và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% đại biểu về dự nhất trí tán thành.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực Kỳ họp thứ tư HĐND xã Thanh Nghị đã thành công tốt đẹp hoàn thành các nội dung chương trình Kỳ họp đã đề ra./.