Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2022.
Chiều ngày 28/7/2022, tại Nhà văn hoá xã Thanh Nghị, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2022 cho các đối tượng: Trưởng ban xoá đói giảm nghèo, Hội đoàn thể, Trưởng thôn; Tổ trưởng, tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Thanh Nghị.     Tại hội nghị tập huấn Báo cáo viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Liêm đã truyền đạt các nội dung: giới thiệu chung về ngân hàng chính sách xã hội; vai trò của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; một số nghiệp vụ chính của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; một số nội dung liên quan về uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến vấn đề kiểm tra hộ vay, các chương trình về tín dụng chính sách đang thực hiện, nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghè, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Đặc biệt, hiện nay tập trung cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội.   

     Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho Trưởng ban xoá đói giảm nghèo của xã, Hội đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ TK&VV nắm vững được những chủ trương, chính sách, trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội, để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của nhà nước, hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.