Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022
Chiều ngày 15/8/2022, UBND xã Thanh Nghị phối hợp phòng văn hóa huyện; Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022. Dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện; các báo cáo viên của Sở thông tin truyền thông và VNPT Hà Nam; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã; các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã.

​​

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và tỉnh; giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; các kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trong tham gia các giao dịch môi trường số. Được các báo cáo viên hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, xây dựng chính quyền xã thông minh; hướng dẫn cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cách tạo tài khoản ví điện tử, tạo mã QR Code truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo gian hàng, quản trị và bán hàng trên sàn thương mại điện tử…

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, các ngành, đoàn thể, các tổ công nghệ số cộng đồng nhận thức đúng và đủ về các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; quy trình cơ bản trong thực hiện chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.