Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Nghị họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự.
Chiều ngày 20/10/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thanh Nghị đã tổ chức họp thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí  Lê Quý Hoạch – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Trung tá Trương Khánh Toàn – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCHQS huyện Thanh Liêm; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.     Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022, Ban chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã để triển khai các bước thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân và nhà trường. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức rà soát, đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

     Tổng số nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 310 công dân, trong đó số công dân được miễn là 01 công dân, tạm hoãn gọi nhập ngũ là 167 công dân, để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ xã đến các thôn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy Quân sự xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trung tá Trương Khánh Toàn – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng BCHQS huyện Thanh Liêm đánh giá cao công tác tuyển trọn công dân nhập ngũ của xã Thanh Nghị trong những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, đồng thời đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tập trung rà soát kỹ công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn, các trường hợp miễn, tạm hoãn theo quy định đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

     Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và đảm bảo đúng luật định, các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác sơ tuyển, khám tuyển, trong quá trình thực hiện các bước tuyển chọn phải đảm an toàn phòng, chống dịch covid-19…Hội đồng NVQS xã Thanh Nghị đã thống nhất chốt danh sách 142 công dân nam đủ các điều kiện về sức khỏe, đạo đức, chính trị và trình độ văn hóa để tiến hành khám sơ tuyển vào ngày 10/11/2021.  

     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Quý Hoạch – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội đồng NVQS xã yêu cầu: Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với Công an xã và các ngành, đoàn thể, các thôn tham mưu với UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao, đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, không để bỏ sót nguồn. Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và gây cản trở làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 tới toàn thể nhân dân, tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tham gia sơ tuyển, khám tuyển đầy đủ đảm bảo số lượng, chất lượng phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022./.