Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên xã Thanh Hương đã thường xuyên chỉ đạo, đánh giá tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực.


     Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%,thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng trên người đạt 53.6%. thu ngân sách trên địa bàn đạt 98.4%.  xã Thanh Hương Tiếp tục chỉ đạo các thôn xóm  thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Văn hoá- xã hội có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá;  giáo dục- đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. ANCT, TTATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

     6 tháng cuối năm 2021 xã yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể khắc phục những khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu; quan tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển; Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai và môi trường; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, triển khai rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.