Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11- UBND  xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm  vừa tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân thôn Lác nội.

      Trong thời gian một buổi sáng cán bộ và nhân dân thôn Lác Nội đã được báo cáo viên tuyên truyền các nội dung chính của luật Dân sự và luật Đất đai liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân phổ biến như : Thủ tục thực hiện pháp luật về  thừa kế, chuyển nhượng, cho tặng đất đai và tài sản; những lưu ý khi viết di chúc; các tình huống cụ thể về phân chia tài sản sau khi ly hôn; nghĩa vụ và quyền lợi của công dân là chủ sở hữu đất ở, đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản. Ngay tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên đã giải đáp, trợ giúp pháp lý cho nhân dân trong thôn nhiều câu hỏi liên quan gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày như  cách thức, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc giải quyết tranh chấp khi người được thừa kế không đồng thuận với di chúc của người đã khuất…Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật trong cộng đồng dân cư, giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp đông người , giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở./.​