Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền luật bầu cử

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thanh Liêm: Xã Thanh Hương tuyên truyền luật bầu cử
Xã Thanh Hương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


      Trong thời gian ½ ngày, 130 cử tri của xã Thanh Hương được truyền đạt một số nội dung cơ bản của luật bầu cử như : nguyên tắc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, cử tri và danh sách cử tri, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tuyên truyền vận động bầu cử, quy định về bỏ phiếu. Cùng với việc được nghe những nội dung cơ bản của luật bầu cử, cử tri Thanh Hương còn được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Thông qua buổi tuyên truyền giúp cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu từ đó lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.