Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Thanh Hải tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và phong trào thi đua năm 2020; triển khai phươ...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Thanh Hải tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và phong trào thi đua năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Trong năm, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, điều hành cũng như hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân.      Nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, UBND xã Thanh Hải đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; thực hiện hoàn thành 11/11 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực đảm bảo công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm ; các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách và người có công được thực hiện tốt, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng được giữ vững. Kết quả, trong sản xuất nông nghiệp; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 4.900 tấn, thu ngân sách trên 15,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 250 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo biến động 2,92%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch nước hợp vệ sinh đạt 95%, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 90%. Năm 2021, Thanh Hải đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm trong đó; tập trung đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, quản lý đất đai, tăng cường giám sát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.....

     Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đã được biểu dương, khen thưởng./.