Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: xã Liêm Túc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: xã Liêm Túc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022
Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2022. Đảng ủy - HĐND - UBND - HĐNVQS xã Liêm Túc long trọng tổ chức Hội nghị đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022.
​​
Về dự với Hội nghị có các đ/c lãnh đạo đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ - HĐNV Quân sự xã Liêm Túc, các ngành Đoàn thể và đại diện 10 gia đình quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tại Hội nghị các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND -UBMTTQ - HĐNV Quân sự xã đã trao quà và tặng Giấy khen cho 10 đồng chí quân nhân, nhằm kịp thời động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tiếp tục xây dựng quê hương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đối với các quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương năm 2021, làm cơ sở để tuyên truyền, động viên công dân sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2022 và những naqwm tiếp theo đạt kết quả cao hơn./.