Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: xã Liêm Thuận tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thanh Liêm: xã Liêm Thuận tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
UBND xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo quần chúng nhân dân.
​​

      Trong ½ ngày, hơn 200 đối tượng là cán bộ xã, cán bộ đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã đã được báo cáo viên của Sở tư pháp tỉnh Hà Nam truyền đạt 2 nội dung chính gồm: Luật đất đai và các chính sách mới, cơ bản về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thực hiện thu hồi đất… Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, liên quan trực tiếp đến người dân, trên cơ sở đó giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quyền được khiếu nại… Thông qua việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giúp cán bộ và nhân dân nâng cao hiểu biết, nắm rõ được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó nhận thức, ý thức hơn nữa trong việc chấp hành đúng các quy định của Pháp luật./