Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021 – 2023.
Sáng ngày 02/8/, UBND xã triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới các đồng trưởng, phó các thôn xóm, Các đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn xóm. Dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng, lãnh đạo UBND, đại diện các ban ngành của xã.
     Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chủ trương, kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn 2020 – 2025 và nội dung, hình thức, quy trình các bước tiến hành cuộc bầu cử như: Công tác tuyên truyền, nội dung bầu cử, thời gian bầu cử, hình thức bầu cử, nguyên tắc bầu cử ... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Quảng – CT UBND xã yêu cầu các thôn nhanh chóng triển khai thông tri 08/TTHU, NQ chuyên đề của BCH, Kế hoạch của UBND xã.Đồng chí CT UBND xã giao nhiệm vụ cho TTMTTQ, các ban ngành đoàn thể của xã, bán sát các văn bản, tập trung tuyên truyền để Hội viên và nhân dân nắm được ý nghĩa vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng chính quyền. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp đồng chí cũng nhấn nhạnh công tác đảm bảo phòng chống dịch trong quá trình tổ chức bầu cử trưởng thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong – PCT UBND xã triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021 – 2023.
     Cũng tại hội nghị, TTMTTQVN xã hướng dẫn nghiệp vụ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự và phối hợp tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025.