Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; Tuyên truyền kiến thức về pháp luật phòng chống mua bán người.      Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật xã Liêm Thuận gồm 10 thành viên, có sự tham gia của ban tư pháp, Công an, Đoàn thanh niên. Hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của HPN xã. Đây là các cán bộ, có tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu về pháp luật, có kỹ năng tuyên tryền, thuyết phục và có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nhiệm vụ của nhóm là tuyên truyền miệng các văn bản pháp luật đến mọi người dân; vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tham gia giám sát thực hiện dân chủ và công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư.

     Việc thành lập nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ và nhân dân, trong thực hiện pháp luật, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tại hội nghị các hội viên phụ nữ xã cũng được truyên truyền kiến thức về pháp luật phòng, chống mua bán người./.