Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận, Liêm Túc, Thanh Tân hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Xã Liêm Thuận, Liêm Túc, Thanh Tân hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022.
Các xã Xã Liêm Thuận, Liêm Túc, Thanh Tân, huyện Thanh Liêm hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.     Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã được chia làm 3 giai đoạn là: Chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu. 04 vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển LLVT xã từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Chuyển  LLVT xã từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào thời chiến. Điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ và thực hành xử lý tình huống chiến đấu. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã đã diễn ra với các nội dung, đề mục đặt ra, các thành phần đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung tình huống chiến thuật của LLVT xã. Phần xử lý tình huống đã vận hành cơ chế, đảm bảo đúng trình tự yêu cầu của ban chỉ đạo huyện đề ra.

     Qua cuộc diễn tập, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân.  Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương.

     Kết thúc diễn tập ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập năm 2022./.​​