Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: UBND xã Thanh Nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, tổng rà soát hộ nghèo, hộ...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: UBND xã Thanh Nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.
Sáng ngày 20/10/2021 UBND xã Thanh Nghị tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Trọng Quỳnh – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Lao động TBXH huyện, đồng chí Đinh Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Lao động TBXH huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, và các thành viên tổ rà soát trên địa bàn xã.


     Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Bùi Trọng Quỳnh – Huyện ủy viên Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Thanh Liêm hướng dẫn các quyết định, thông tư, nghị định, công văn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về  rà soát hộ nghèo, hộ  cận  nghèo  để  đánh  giá  kết  quả  thực  hiện chương trình giảm nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện với các nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; thời gian rà soát, xác định; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hướng dẫn ghi phiếu điều tra, rà soát, nhằm giúp cho cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025, nắm vững những thông tin, cũng như quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã, để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu UBND xã, các thôn quan tâm chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị mình; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025. Đối với các điều tra viên, tập trung nghiên cứu, nắm vững các quy định mới trong công tác điều tra, từ đó áp dụng vào công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy định, trình tự, dân chủ, khách quan và chính xác. Đồng thời, đây cũng làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác, giai đoạn 2022 - 2025./.