Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: UBND xã Liêm Cần tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: UBND xã Liêm Cần tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.
Để tăng cường hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm đã tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã và khu vực chợ Động xã Liêm Cần.


           Với hơn 10.000 chiếc khẩu trang được xã Liêm Cần cấp phát miễn phí làm nhiều đợt tại khu vực chợ Động, các công dân đến liên hệ công việc tại UBND xã, và giao cho các đoàn thể cấp phát cho hội viên nhân dân trong toàn xã. Được biết số khẩu trang trên do một người con quê hương sống tại thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ. Cùng với việc cấp phát khẩu trang, Liêm Cần còn tuyên truyền phổ biến cho nhân dân cách tự phòng, chống, dịch bệnh như: hướng dẫn người dân rửa tay, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn nhân dân khai báo y tế điện tử một cách trung thực, qua đó nâng cao ý thức cho người dân địa phương trong việc phòng chống dịch Covid-19. Góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh./