Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân
UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ xuân, sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất lúa năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đ/c Trần Xuân Thành Phó BT TT huyện ủy- CT HĐND huyện; đ/c Hoàng Mạnh Dũng PBT- CT UBND huyện dự hội nghị.


        Theo báo cáo của ngành NN huyện, năm 2020 điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, đầu tháng 10 mưa liên tục nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hiệu quả trồng cây vụ đông. Các địa phương đã tích cực, chủ động khắc phục và tập trung tối đa mọi phương tiện để khắc phục. Kết quả đã gieo trồng được trên 441 ha, do ảnh hưởng của mưa bão còn lại trên 279 ha. Hiện bà con nông dân tiếp tục chăm sóc bảo vệ. Về sản xuất vụ xuân, tổng diện tích gieo cấy  trên 6000 ha, đạt 99,84% KH. Diện tích lúa gieo thẳng chiếm 97,5%. Năng suất đạt 66,5 tạ/ha. Cao hơn so với vụ xuân năm 2019. Tiếp tục mở rộng 116,5 ha  gieo cấy lúa LT2 tại 4 xã theo đề án ứng dụng một số giống cây trồng mới chủ yếu sản xuất theo hướng tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Duy trì thực hiện 9 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích trên 276ha; thực hiện kế hoạch sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết chuỗi với cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm với 10 mô hình có tổng DT  trên 200ha; Cây màu vụ xuân đã trồng trên 785 ha; trồng trên 65 nghìn cây nhân dân. Duy trì tổng đàn trâu bò trên 5000 con;đàn lợn trên 23 nghìn con  và trên 975 nghìn con gia cầm, thủy cầm….

     Về nhiệm vụ năm 2021 huyện nhà phấn đấu gieo cấy 5960 ha. Trong đó gieo thẳng 3000ha; phấn đấu năng suất 66,7 tạ/ha; cây màu vụ xuân phấn đấu gieo trồng 400 ha. Trước mắt tập trung tuyên truyền vận động các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân. Nhân dịp này UBND cũng đã sơ kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản trên đất lúa năm 2020 và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020./.