Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn công tác hoà giải năm 2022.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thanh Liêm: Tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn công tác hoà giải năm 2022.
Phòng tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Sở tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 cho cán bộ làm công tác hoà giải xã Liêm Thuận.


     Trong thời gian 1/2 ngày, 45 người là tổ trưởng, tổ phó và các thành viên tổ hòa giải của 5 tổ hòa giải ở cơ sở và các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch các ban ngành đoàn thể xã Liêm Thuận được phổ biến tuyên truyền những nội dung cơ bản của một số điều Luật hoà giải; các văn bản pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở như Luật hoà giải, Nghị định số 15/2014 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở; các kỹ năng, quy trình các bước tiến hành công tác hòa giải ở cơ sở. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được giải đáp các vướng mắc trong khi thực hiện công tác hòa giải. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở cho tổ hòa giải tại các thôn xóm, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng tự giác chấp hành pháp luật, tạo cho mọi người có thói quen và hành vi ứng xử theo pháp luật. Từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.