Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : tuyên truyền luật bầu cử

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm : tuyên truyền luật bầu cử
Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Thanh Nghị


    Trong thời gian ½ ngày, gần 200 cử tri của xã Thanh Nghị được truyền đạt một số nội dung cơ bản của luật bầu cử như : nguyên tắc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, cử tri và danh sách cử tri, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tuyên truyền vận động bầu cử, quy định về bỏ phiếu. Cùng với việc được nghe những nội dung cơ bản của luật bầu cử, cử tri Thanh Nghị còn được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện qua các tình huống cụ thể tại cơ sở. Thông qua buổi tuyên truyền giúp cử tri nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử; từ đó lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.