Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid19 xã Thanh Hà làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid19 xã Thanh Hà làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.
Căn cứ Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 31/8/2021của BCH Đảng ủy xã về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19.

      

    Căn cứ nghị quyết ngày 31/8/2021 của BCH Đảng ủy xã về thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid19 xã Thanh Hà. BCH Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ Đảng viên và nhân dân xã trong công tác phòng chống dịch: UBND xã ra Quyết định thành lập; Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19 xã Thanh Hà. Gồm 36 thành viên do Đồng chí chủ tịch UBND xã giữ chức CHT và 04 CHP cùng 31 thành viên.

      Sau khi có quyết định. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19 xã đã tiến hành hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống dịch covid-19.Tiến hành tổ chức thành lập được 07 tổ công tác phòng chống dịch covid-19 theo 07 cơ sở thôn, mỗi tổ gồm 05 thành viên do Ông trưởng thôn làm tổ trưởng, 48 tổ covid cộng đồng mỗi tổ gồm 03 thành viên tổng số bằng146 thành viên. Được phân bố đều theo hộ dân cư trong toàn xã. Riêng bộ phận Y tế, Công an, Quân sự, tổ phun phòng, đều được trang bị quần áo bảo hộ phòng chống dịch trong khi làm nhiệm vụ. Các thành viên Trong BCĐ, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch vovid-19 Y tế xã, tổ phun phòng, Công an xã, CAV, các tổ công tác phòng chống dịch covid-19,trừ những thành viên đã quá tuổi 65 theo quy định chưa tiêm còn lại đều được tiêm vắc xin phòng chống dịch đợt một; 100%. Xã đang tiến hành lập danh sách các thành viên tổ covid cộng đồng tiêm từng đợt tiếp theo.

     Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19. Tổ chức phân công nhiệm vụ:

   - Cho từng thành viên sẵn sàng trực 24/24 giờ tại phòng Trung tâm chỉ huy, hàng ngày kể cả ngày thứ bẩy, chủ nhật, các ngày lễ, gồm 05 thành viên như Y tế, Công an, Quân sự và các thành viên có nhiệm vụ nắm bắt tình hình thông tin có trường hợp đột xuất đi từ vùng dịch về của các tổ công tác phòng chống dịch covid-19. Để tổng hợp báo cáo về trung tâm chỉ huy phòng chống dịch và BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã nắm được và triển khai phân công nhiệm vụ:

   - Công an xã phối hợp với cơ sở thôn, tổ công tác, tổ covid cộng đồng nắm trắc di biến động trong dân cư, các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi từ vùng dịch về, các trường hợp cách ly tại nhà. Khiên quyết sử phạt những trường hợp cố tình không chấp hành các quy định phòng chống dịch

covid-19.

   - Y tế xã trực 24/24 giờ để công dân đến khai báo Y tế và hướng dẫn cách phòng chống dịch, chuẩn bị tốt các dụng cụ về phòng chống dịch phối hợp với công an xã, Quân sự xã, tổ phun phòng, cơ sở thôn khi có trường hợp F1phải đưa đi tập trung và tổ chức phun phòng xung quanh nhà, kiểm tra các trường hợp bị cách ly tại nhà không đảm bảo tiêu chuẩn khoảng cách cách ly thì phải có biện pháp cách ly tại trạm Y tế xã, theo dõi, giám sát các trường hợp F1, F2 bị cách ly bị cách ly tại nhà, hướng dẫn cách ly Y tế theo chỉ đạo của bộ Y tế.

     Tổ công tác phòng chống dịch covid-19 và tổ covid cộng đồng. Làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn, vận động  nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5k của Bộ y tế và các quy định phòng chống dịch, theo dõi di biến động trong dân cư, các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đi từ vùng dịch về không chấp hành khai báo Y tế, các trường hợp cách ly Y tế không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Để phản ánh kịp thời về tổ công tác phòng chống dịch covid19 báo cáo về Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid-19và BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã có bị pháp sử lý theo quy định của pháp

luật.

   -Văn hóa thông tin. tuyên truyền hình ảnh, khẩu hiệu về công tác phòng chống dịch covid-19 bằng hình thức như ba nô, khẩu hiệu, áp pích tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tuyến đường liên xã, chợ, khu đông dân cư.

    - Đài truyền thanh xã, thôn tăng cường lượng phát sóng từ 3 đến 5 lần cập nhập các công văn, thông báo, truyên truyền về công tác phòng, chống dịch và các quy định về phòng, chống dịch covid-19

     Do có sự chỉ đạo kịp thời về công tác chuẩn bị tốt của BCĐ phòng chống dịch covid19 xã và các cấp, các ngành sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên trung tâm chỉ huy Phòng chống dịch covid-19 xã, tổ công tác phòng chống dịch covid-19, tổ covid cộng đồng,và sự phối hợp cùng cơ sở thôn khi có tình huống sảy ra, cho đến ngày 14/9/2021 toàn xã tổng số; 15 trường hợp bị cách ly trong đó 04 trường hợp tại huyện 11 trường hợp cách ly tại nhà sau mỗi tuần BCĐ phòng chống dịch covid-19 và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid- 19 xã tổng hợp đánh giá giút kinh nhiệm và biểu dương tập thể cá nhân hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân xã Thanh Hà vui mừng phấn khởi an tâm, lao động, sản xuất và công tác, quyết tâm cùng nhau chung tay đẩy lùi trước bệnh dịch covid19.​/.