Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm triển khai xây dựng mô hình "Khu công nghiệp Thanh Liêm an toàn về ANTT".

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm triển khai xây dựng mô hình "Khu công nghiệp Thanh Liêm an toàn về ANTT".
Sáng mùng 4/11/2022, UBND huyện  Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình "Khu công nghiệp Thanh Liêm an toàn về an ninh trật tự", đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.Hội nghị đã Công bố quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo xây dựng mô hình "Khu công nghiệp Thanh Liêm an toàn về ANTT". Theo đó, xây dựng mô hình với hai tiêu chí gồm: tiêu chí khu công nghiệp an toàn về ANTT; tiêu chí cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT. Với các nội dung chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia bảo đảm ANTT; Từng doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp an toàn về ANTT; Tăng cường phối hợp giữa đơn vị quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp và chính quyền các xã, phường giáp ranh với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động trong việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, góp phần xây dựng khu công nghiệp Thanh Liêm an toàn về ANTT. Gắn việc xây dựng mô hình với các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại hội nghị các đơn vị, công ty trong khu công nghiệp Thanh Liêm đã ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình "Khu công nghiệp an toàn về ANTT"./