Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Triển khai thực hiện số hóa dữ liệu lịch sử trên địa bàn.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Triển khai thực hiện số hóa dữ liệu lịch sử trên địa bàn.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai thực hiện số hóa. đ/c Lại Thị Ngọc Trâm – TV HU, phó CT UBND huyện dự và chỉ đạo đại hội.

     Tại hội nghị các đồng chí chủ tịch UBND, công chức tài chính - kế toán, hộ tịch - tư pháp các xã thị trấn, chuyên viên phòng tư pháp huyện được Công ty phát triển và chuyển giao công nghệ DIAMOND Việt Nam triển khai quy trình các bước xây dựng dữ liệu phần mềm như: thực hiện triển khai số hoá, nhập dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Việc số hoá sổ hộ tịch được thực hiện theo các bước gồm: Thu thập và phân loại các sổ hộ tịch gốc sẽ được dùng để số hoá dữ liệu, chuyển hoá các kết quả thu được sang file PDF, thực hiện nhập liệu hoặc số hoá, nhận dạng dữ liệu từ sổ hộ tịch, đảm bảo thông tin dữ liệu điện tử chính xác, đầy đủ như nội dung trong sổ giấy, xuất file dữ liệu lên hệ thống phần mềm. Với mục tiêu các dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy được số hóa trên phần mềm vào kho dự liệu của huyện, đảm bảo kết quả số hóa hộ tịch phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu Hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ tư pháp. Từ đó nhằm thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên toàn quốc, bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích của người dân. Thanh Liêm phấn đấu hoàn thành việc thu thập tài liệu  trong tháng 10/2020./​