Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 20...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
UBND - UBMTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc Hội khoá XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


         Hội nghị đã triển khai các nội dung như nguyên tắc vận động bầu cử, hình thức, nội dung vận động bầu cử; xây dựng, tiếp nhận và giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, toàn huyện sẽ tổ chức 28 điểm, cụm tiếp xúc cử tri ở 3 đơn vị bầu cử. Qua hội nghị tiếp xúc tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp; Tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về những người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành hội nghị tiếp xúc cử tri xong trước ngày 15/5/2021./.