Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Triển khai kế hoạch đặt tên đường phố.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm. Triển khai kế hoạch đặt tên đường phố.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Đề án đặt tên đường phố đối với thị trấn Kiện Khê và Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Đồng chí Trần Văn Quân phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.


     Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập hội đồng tư vấn đặt tên đường phố Thị trấn Kiện Khê, Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Theo đó, để việc đặt tên đường, phố đúng kế hoạch đề ra, các ngành chức năng và 2 địa phương rà soát các tuyến đường, phố của Thị trấn Kiện Khê và Thị trấn Tân Thanh; chuẩn bị tài liệu, lập sơ đồ giao thông các tuyến đường, phố. Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu ý kiến để xây dựng đề án đặt tên đường phố theo đúng tiến độ đề ra. Việc lựa chọn các tên đường phố phải phù hợp, tương xứng với ý nghĩa địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong đó ưu tiên lấy địa danh, sự kiện lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, danh nhân tiểu biểu qua các thời kỳ của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Việc xây dựng Đề án đặt tên đường phố đối với Thị trấn Kiện Khê và Thị trấn Tân Thanh trên bàn huyện Thanh Liêm phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành. Việc đặt tên đường phố nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa xã hội, thông tin liên lạc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước./.