Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : triển khai kế hoạch đại hội thi đua quyết thắng.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm : triển khai kế hoạch đại hội thi đua quyết thắng.
UBND huyện Thanh Liêm triển khai kế hoạch đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.
197.jpg
Theo kế hoạch, đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thanh Liêm giai đoạn 2019 – 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 16/05. Để đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, lãnh đạo UBND huyện Thanh Liêm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành có liên quan và đề nghị cơ quan quân sự huyện chủ trì tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội; chuẩn bị nội dung, báo cáo tham luận. Hiệp đồng với các ban ngành, đoàn thể có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị trước, trong và sau đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, chuẩn bị sản phẩm tăng gia sản xuất để trưng bày tại Đại hội… Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đã đạt đ­ược; đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến; từ đó lựa chọn, bồi dưỡng điển hình tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh năm 2024.