Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, điện lực

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, điện lực
UBND huyện Thanh Liêm vừa triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, điện lực trên địa bàn huyện năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện chủ trì hội nghị.
124.jpg

Để thực hiện việc tiếp tục chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm mạng cáp treo viễn thông, truyền hình của Sở Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo huyện Thanh Liêm đề nghị các ngành có liên quan, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, điện lực, các xã thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt công tác phối hợp, bố trí nhân lực, vật lực thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, không gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong quá trình thi công chỉnh trang, bó gọn cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn huyện. Việc hoàn thành kế hoạch chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, điện lực trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn cho vận hành và sử dụng. Được biết hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã có xã Thanh Tâm và Thị trấn Kiện Khê thực hiện tốt việc bó gọn cáp viễn thông, điện lực

Theo kế hoạch, huyện Thanh Liêm sẽ tập trung thực hiện từ tháng 05/2024 tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024 và trên một số tuyến trọng điểm.