Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Trên 90% dân số được tiêm vắc-xin phòng CoVid-19

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Trên 90% dân số được tiêm vắc-xin phòng CoVid-19
Tính đến 14 giờ ngày 11/10, huyện Thanh Liêm có gần 80.000 người đã tiêm vắc-xin mũi 1 phòng Covid-19, trong đó, trên 5.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt trên 90% dân số trong độ tuổi được tiêm phòng.
​​​

     Với phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó", công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm thực hiện theo đúng quy trình từ công tác tiếp nhận, bảo quản vắc xin, tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tập hu​ấn cho đội ngũ cán bộ tham gia tiêm chủng, sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cấp cứu và bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Tất cả người tham gia tiêm chủng đều bắt buộc tuân thủ 5K và hướng dẫn của cán bộ y tế. Công tác khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Nhờ đó, công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Liêm diễn ra an toàn, hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh./.