Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 - 19/05/ 2022, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tổ chức trao Tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ 75 năm tuổi đảng.     Tại các địa phương, thừa ủy quyền của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, lãnh đạo huyện ủy Thanh Liêm đã trao tặng Huy Hiệu Đảng cho các đồng chí 75 năm tuổi Đảng tại các xã Liêm Thuận và Liêm Cần. Đối với những đồng chí do tuổi cao sức yếu, các đồng chí lãnh đạo huyện và địa phương đã tổ chức trao tại nhà. Phát biểu tại buổi trao tặng Huy hiệu Đảng lãnh đạo huyện Thanh Liêm đã ghi nhận, đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí và mong các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất của người chiến sỹ Cộng sản, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời động viên con cháu tích cực thực hiện tốt các phong trào tại địa phương; xây dựng quê hương Thanh Liêm ngày một giàu mạnh.

    Đợt này, thừa ủy quyền của BTV Tỉnh ủy Hà Nam, các địa phương trong huyện Thanh Liêm cũng đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 132 đồng chí đủ từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng./.