Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng chí Trần Văn Quân – Phó CT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.     Sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện với sự chuẩn bị chu đáo các khâu cho thực hiện Tổng điều tra, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng tham gia, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện đã đảm bảo đúng phương án của Ban chỉ đạo trung ương và kế hoạch của ban chỉ đạo đề ra. Năm 2021 trên địa bàn huyện tổng điều tra 4 loại gồm: doanh nghiệp hợp tác xã; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra năm 2021, trên địa bàn huyện có 592 doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là trên 21.330 lao động, tăng 76,11% sơ với Tổng điều tra năm 2017. Toàn huyện có 43 hợp tác xã, tăng 16,21% so với năm 2017. Số cơ sở SXKD cá thể là trên 5.960 cơ sở, giảm 10,02% so với năm 2017, doanh thu bình quân 1 cơ sở là 285 triệu đồng/năm. Toàn huyện có 65 đơn vị sự nghiệp, giảm 23 đơn vị, số lao động là gần 2.400 người, giảm 811 người so với năm 2017; có 10 Đơn vị hiệp hội; 358 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

     Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin cho toàn bộ quá trình điều tra chính vì thế cuộc điều tra được thực hiện thuận lợi, thông suốt và đã hoàn thành thu thập thông tin. Từ công tác chuẩn bị, quá trình thu thập thông tin đến công tác làm sạch, xử lý dữ liệu, nghiệm thu, được thực hiện nghiêm túc; công tác bàn giao dữ liệu được thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và thành công của cuộc Tổng điều tra.

     Tại hội nghị Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Hà Nam đã khen thưởng cho 7 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021./​.