Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm:: Tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thanh Liêm:: Tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng- TUV - Phó CT UBND tỉnh, đồng chí Lê Hoàng Thuyên TUV BT HU, đ.c Hoàng Mạnh Dũng phó BT HU CT UBND huyện các đ/c TT HU, lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị.


      Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến đời sống KT XH trên địa bàn, tuy nhiên các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực hăng hái tham gia và tổ chức các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế xã hội. Điển hình như PT " Chung sức xây dựng NTM mới giai đoạn 2016-2020", " toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và cuộc vận động " ngày vì người nghèo" .... và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã có 13/16 chỉ tiêu kinh tế của huyện được hoàn thành và hoàn thành tốt. Trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 101,1% so với KH năm, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 116% KH, thu từ KT trên địa bàn đạt 116%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73%....Các phong trào thi đua đã được các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị,  xã hội, các địa phương thực hiện trên các lĩnh vực, chất lượng khen thưởng kịp thời, trở thành động lực tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

      Năm 2021, huyện Thanh Liêm tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và phát triển kinh tế xã hội trong đó tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, phấn đấu hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu KT XH chủ yếu đã đề ra, thực hiện các đề án theo nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giữ vững an ninh chính trị TT ATXH, giải quyết các vấn đề có hiệu quả các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

      Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, tại hội nghị tổng kết đã có 4 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi thi đua xuất sắc và nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

     Tại hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021./.