Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tổng kết các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị Tổng kết các Đề án về Công tác Quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có  Đại tá Lã Văn Tư, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đ/c Lê Hoàng Thuyên – TUV – BT HU; đ/c Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện.      Những năm qua, UBND huyện Thanh Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và lực lượng vũ trang huyện triển khai thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện 4 Đề án của UBND tỉnh gồm Đề án số 12 về "Củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát, Quân báo nhân dân giai đoạn 2015-2020". Đề án số 27 về "Diễn tập khu vực phòng thủ giai đoạn 2016-2020". Đề án số 23 về "Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020" và Đề án số 1123 về "Xây dựng và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2021". Trong đó nhiều nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức như: Công tác xây dựng và kiện toàn lực lượng, Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ…  Với những kết quả đó nhiều năm qua, ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Liêm được UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng.

      Để tiếp tục thực hiện tốt 4 đề án của UBND tỉnh, huyện Thanh Liêm đề ra một số nhiệm vụ, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Coi trọng xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh. Trong đó xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện. Từ đó nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự quốc phòng địa phương.

      Tại hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020./