Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tọa đàm giải quyết đơn thư trên địa bàn

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Tọa đàm giải quyết đơn thư trên địa bàn
Ban dân vận Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tọa đàm: “Giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện”.



       Tại buổi tọa đàm, sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2020, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, trú trọng kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự phối hợp chỉ đạo điều hành của UBND xã với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là việc nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thái độ trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

      Thông qua tọa đàm nhằm trao đổi, làm rõ và hướng dẫn các địa phương, các tổ chức nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, công chức, người làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn ANCT, TT ATXH trên địa bàn huyện./