Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Thông tin Kinh tế xã hội Báo cáo phát triển kinh tế xã hội  
Thanh Liêm: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên – TUV – Bí thư HU; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó bí thư TT HU – Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

        Trong tháng, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong sản xuất nông nghiệp lúa mùa đã trỗ trên 3.600 ha, đạt trên 50% diện tích, các địa phương đang tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước trên 1 tỷ 400 triệu đồng, lũy kế đến nay trên 9 tỷ 860 triệu đồng đạt 75,2%KH. Công tác GPMB, đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho 100% hộ dân tại xã Thanh Thủy, lập danh sách các hộ bị thu hồi đất do ảnh hưởng dự án khu nhà ở phố Cà xã Thanh Nguyên và dự án mở rộng đường vành đi kinh tế T1, và hoàn thiện hồ sơ các dự án khác. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước 64 tỷ 225 triệu đồng, lũy kế 8 tháng trên 890 tỷ 500 triệu đồng, đạt 135%KH, trong đó thu từ kinh tế trên địa bàn ước 23 tỷ 115 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được thực hiện có hiệu quả, ngành giáo dục đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên và tập trung học sinh tựu trường chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình ANCT-TTATXH ổn định, nhiệm vụ quốc phòng địa phương duy trì tốt.


        Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9, trước mắt tập trung chỉ đạo cơ sở tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chăm sóc lúa điều tiết nước, phòng trừ các loại sâu hại lúa và cây màu, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia BHTY tự nguyện và vận động 100% số học sinh tham gia BHYT; Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2019-2020./​