Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm :Thường trực huyện ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn,tổ trưởng tổ dân phố nhiệ...

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm :Thường trực huyện ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn,tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2024-2026.
Chiều ngày 7/5 Thường trực huyện ủy Thanh Liêm nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng thôn,tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2024-2026
31.jpg
Theo báo cáo của ngành chức năng, tính đến thời điểm 6/5 toàn huyện đã có 19/101 thôn, tổ dân phố thuộc các xã Liêm Sơn, Liêm Phong và thị trấn Tân Thanh triển khai tổ chức bầu cử trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố. 83 thôn, tổ dân phố còn lại đang thực hiện bước dự kiến, hiệp thương giới thiệu nhân sự để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.Theo thống kê toàn huyện có 60/101 người đạt tiêu chuẩn trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, ngoài trình độ học vấn thì công tác bầu cử còn gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nguồn và một số yếu tố khác… sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện và thảo luận tại hội nghị, thường vụ huyện uỷ chỉ đạo các địa phương cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, quyết liệt hơn nữa trong công tác rà soát, tuyên truyền vận động, động viên nhân sự đủ điều kiện, tập trung công tác bầu cử trong tháng 5, đảm  bảo  ổn định tình hình. ...