Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Thu hoạch xong lúa xuân năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Thu hoạch xong lúa xuân năm 2022
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Liêm đang khẩn trương thu hoạch lúa Xuân, và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa.


       Tính đến hết ngày 21/6, toàn huyện đã thu đã thu hoạch được trên 5.500 ha lúa Xuân, đạt trên 90% trong tổng diện tích lúa gieo cấy, năng xuất dự kiến đạt 66,7 tạ/ha. Với phương châm gặt đến đâu làm đất đến đó, Hiện nay, các địa phương huyện Thanh Liêm đang tích cực thu hoạch nốt những diện tích lúa xuân, đồng thời tiến hành lấy nước làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư phân bón để sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ tốt nhất. Ngành nông nghiệp huyện chỉ đạo các địa phương tập trung gieo mạ mùa đúng lịch, đảm bảo cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, tăng diện tích lúa cấy bằng máy. Hiện nay, toàn huyện đã làm đất được hơn 2.000 ha, gieo mạ được 7,5ha. Đối với các diện tích lúa gieo sạ, gieo xong trước ngày 25/6/2022 trên các chân ruộng chủ động tưới tiêu. Đồng thời khuyến cáo nông dân lấy nước đến đâu, làm đất đến đó, có biện pháp giữ nước không để nước chảy chàn lan gây lãng phí. Thanh Liêm phấn đấu thu hoạch lúa xuân trước ngày 23/6 và chuyển trọng tâm sang sản xuất vụ mùa theo đúng khung thời vụ tốt nhất./ .