Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc.
Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến do Bộ chính trị, ban Bí thư TW Đảng tổ chức trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.     Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Diên Hồng, nhà Quốc Hội Ba Đình Thành phố Hà Nội tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước .

     Tại điểm cầu Huyện Thanh Liêm có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến – TUV – Bí thư HU – CT HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – Chủ tịch UBND huyện.

     Tại hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư TW Đảng phát biểu khai mạc hội nghị.

     Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

     Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

     Buổi sáng các Đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng – Trưởng Ban tuyên giáo TW- Trưởng ban chỉ đạo tổ chức Văn hóa toàn quốc trình bày Báo cáo tóm tắt về kế thừa phát huy truyền thống văn hóa dân tộc xây dựng phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, các định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng

     Phiên làm việc buổi chiều do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì.

     Các đại biểu đã tham luận tại hội trường xoay quanh các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

     Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về công tác văn hóa thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và triển khai quan điểm chủ trương nhiệm vụ giải pháp để xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.