Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm. Tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Huyện ủy Thanh Liêm tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tỉnh Hà Nam tới  các huyện, thị ủy, thị xã trong tỉnh. Dự và Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.     Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Thanh Liêm nói riêng. Công tác tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, 5 năm toàn tỉnh đã tổ chức 5 đợt quán triệt, học tập các chuyên đề, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt trên 96%. Sau học tập, 100% các chi đảng bộ, cơ quan đơn vị tổ chức việc đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao, từ đó đã có nhiều lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng. Qua tổng hợp từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã có 3 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ, nhiều tập thể và cá nhân được tỉnh ủy, huyện ủy khen thưởng, nhiều tập thể cá nhân được chọn xây dựng phóng sự để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và CBĐV, nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của Đồng bằng Bắc Bộ, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập, làm theo Bác, tạo sức lan tỏa, thu hút quần chúng nhân dân như lời Bác căn dặn: “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

     Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để CBĐV, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, điển hình, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị"; phát động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả để ngày càng có nhiều việc làm tốt trong xã hội.

     Mặt khác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCĐ theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, “nói đi đôi với làm", "làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân". Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

     Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện, vấn đề tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Song song với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ.

     Nhân dịp này, toàn tỉnh có  1 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 41 tập thể, 27 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Trong đó Huyện Thanh Liêm có 3 tập thể và 3 cá nhân được biểu dương khen thưởng./.