Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị.
     
           Trong thời gian 1 ngày gần 100 đối tượng là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND, công chức văn phòng phụ trách văn thư các xã, thị trấn trong toàn huyện được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong đó lưu ý các chức năng gồm: Chức năng hệ thống văn bản; xử lý văn bản đến, văn bản đi; chức năng quản lý công việc; thông tin điều hành; hồ sơ công việc; lịch đơn vị; quản lý họp; báo cáo thống kê và chức năng APP Mobile (xử lý văn bản trên điện thoại thông minh). Thông qua lớp tập huấn nhằm ứng dụng các phần mềm quản lý của tỉnh vào thực tiễn công việc, đảm bảo việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử theo QĐ 28 của Chính phủ; theo dõi giám sát xử lý văn bản liên thông 4 cấp; thống nhất phần mềm quản lý văn bản chung trên địa bàn toàn tỉnh là http://qlvb.hanam.gov.vn; bổ xung tính năng tiện ích như: SMS; bảo mật Cloud, App Mobile. Theo đó từ ngày 1/8/2019 tất cả các phòng chuyên môn của huyện sẽ gửi công văn qua hệ thống thư điện tử. Từ đó giúp các cơ quan nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ.