Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách.

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách.
Từ ngày 26/8/2020 đến 04/9/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm phối hợp với Ban Giảm nghèo các xã/ thị trấn, các Tổ chức chính trị- xã hội trong huyện tổ chức “Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách” cho  100% cán bộ Hội làm ủy thác cấp xã, cán bộ Ban Giảm nghèo xã/thị trấn, Trưởng thôn và Ban quản lý các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) trên địa bàn huyện.


     Tại buổi tập huấn gần 700 người là cán bộ Hội làm ủy thác cấp xã, cán bộ Ban Giảm nghèo xã/thị trấn, Trưởng thôn và Ban quản lý các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong huyện được giới thiệu tóm tắt về các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH tỉnh Hà Nam; Vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách. Trong buổi tập huấn các đồng chí còn được trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

     Thông qua tập huấn là nhằm củng cố và năng cao hiệu quả quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp chính quyền (UBND xã, Trưởng thôn xóm) trong việc kiểm tra giám sát cơ sở thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Trau dồi thêm kỹ năng nghiệp vụ cho các hội đoàn thể cấp xã, Ban quản lý tổ TK-VV trong thực hiện quản lý vốn tín dụng chính sách./