Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
UBND huyện Thanh Liêm phối hợp với VNPT Hà nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.
       
     ​Trong thời gian 1 ngày  gần trên 80 lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND, công chức văn phòng phụ trách văn thư của 17 xã thị trấn trong huyện được tập huấn các nội dung: Xử lý văn bản đi, văn bản đến; hướng dẫn tạo lịch đơn vị; Quản lý công việc, hồ sơ công việc; Báo cáo tình trạng xử lý văn bản; Tra cứu văn bản, ủy quyền xử lý văn bản. Tại buổi tập huấn các đồng chí đã được giải đáp thắc mắc những vướng mắc sau một thời gian sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT I Office. Thông qua buổi tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các lãnh đạo quản lý, chuyên viên các cơ quan đơn vị từ huyên đến cơ sở thực hiện việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc./​