Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu trung tâm huyện Thanh Liêm tới các xã, thị trấn trong huyện. Dự tại điểm cầu trung tâm huyện có Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Nam; đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm – TVHU – Phó chủ tịch UBND huyện- trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước huyện Thanh Liêm.


     Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ tại các cơ quan đơn vị của huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn phòng Đảng ủy, UBND, các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể các xã, thị trấn trong huyện được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; tình hình, thực trạng lộ, mất bí mật nhà nước cũng như các kỹ năng, biện pháp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đơn vị trên địa huyện./.