Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Tập huấn công tác mặt trận và tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm. Tập huấn công tác mặt trận và tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật năm 2021.
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ làm công tác Mặt trận và trưởng ban thanh tra nhân dân các xã thị trấn năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Thành Phó BT TT HU dự buổi tập huấn.


    Trong 1/2 ngày 42 người là cán bộ làm công tác mặt trận và trưởng Ban thanh tra nhân dân của 16/16 xã thị trấn trên địa bàn huyện được tập huấn chuyên đề về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; được tuyên truyền, phổ biến chính sách mới ban hành tại các Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh Hà Nam và trao đổi về những kiến thức cơ bản trong hoạt động của MTTQ các cấp, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát ở cơ sở. Thông qua tập huấn giúp các đồng chí nắm được những quy định chính sách, pháp luật mới liên quan đến trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, đồng thời cung cấp các kiến thức pháp luật cho cán bộ MTTQ các cấp để từ đó vận dụng phù hợp vào công tác chỉ đạo ở địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh./​.​