Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm. Tập huấn chuyển đổi số năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm. Tập huấn chuyển đổi số năm 2024.
Chiều ngày 29/5, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số và hướng dẫn đăng ký sử dụng chữ ký số cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024.
06.jpg
Trong thời gian ½, ngày hơn 200 người là giáo viên, viên chức ngành giáo dục, ngành y tế được phổ biến một số kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; về an toàn thông tin trên môi trường mạng; hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số cá nhân cho công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID và nộp hồ sơ trực tuyến. Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số, những kiến thức an toàn an ninh thông tin trong hoạt động chuyển đổi số cũng như sử dụng thành thạo kỹ năng số, cài đặt và sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính./