Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tập huấn chuyển đổi số

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Thanh Liêm: Tập huấn chuyển đổi số
Sáng  ngày 10/5 UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn  về chuyển đối số cho cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân phó chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo hội nghị
02.jpg
Đồng Chí Trần Văn Quân Phó CT UBND phát biểu tại hội nghị
03.jpg
Cán Bộ Sở TTTT Truyền Đạt Nội Dung Chuyển Đổi Số
Trong thời gian ½ ngày 312 cán bộ công chức viên chức của huyện và các xã thị trấn trên  địa bàn huyện đã được cán bộ sở Thông tin truyền thông, cán bộ chuyên môn VNPT Hà Nam tập huấn các nội dung: Kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; cài đặt app và hướng dẫn quy trình thực hiện thông báo địa chỉ số; hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID; nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến;quy trình xử lý thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia; quy trình nghiệp vụ số hóa thành phần hồ sơ, văn bản liên quan và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ; hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số cá nhân cho công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, các đại biểu còn được trao đổi thảo luận, giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến, cài đặt và sử dụng chữ ký công…Thông qua tập huấn trang bị kiến thức kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức cấp huyện, cấp xã góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số hiện nay./.