Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách

Thông tin cần biết  
Thanh Liêm: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách
Những năm qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã phối hợp với các hội đoàn thể ủy thác tín dụng với các tổ chức chính trị - xã hội đưa nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và hiệu quả vốn cao. Theo số liệu của Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm, hiện nay dự nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội chiếm trên 99,5%. Điều đó khẳng định vai trò quan trọng các các cấp hội trong việc phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

​​​

          Tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, hoạt động ủy thác cho vay được các cấp hội, nhất là Hội phụ nữ triển khai có hiệu quả. Bà Phạm Thị Mơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã tính đến 14/02/2020 đạt gần 25 tỷ đồng, với 886 hộ được vay vốn các chương trình tín dụng. Hiện nay Hội phụ nữ xã có 07 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV và một số nội dung công việc trong quá trình cho vay vốn ưu đãi cho các đối tượng thụ hưởng thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH.

Nhìn chung, Hội phụ nữ xã đã tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương thực hiện chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thường xuyên quan tâm và quyết liệt trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của các Tổ TK&VV.

          Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác bình xét vay vốn nghiêm túc, không để các hộ đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn mà không được vay vốn NHCSXH. Hiện nay, dư nợ ủy thác cho vay do Hội phụ nữ xã đang quản lý là gần 10 tỷ đồng cho 364 hộ vay vốn với các chương trình tín dụng: (1) Cho vay hộ nghèo; (2) cho vay hộ cận nghèo, (3) cho vay hộ mới thoát nghèo, (4) cho vay học sinh, sinh viên, (5) cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, (6) cho vay hỗ trợ tạo việc làm, (7) cho vay hộ nghèo về nhà ở và (8) cho vay Nhà ở xã hội. Hội phụ nữ xã Thanh Hương đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc sử dụng vốn vay, không để phát sinh nợ quá hạn, các thành viên đều trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn, sử dụng vốn có hiệu quả. 

Nhờ nguồn vốn chính sách cùng công tác quản lý hiệu quả của Tổ và cấp hội, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã phát triển kinh tế thông qua các mô hình sản xuất kinh doanh: chăn nuôi bò, lợn, gia cầm, thả cá, trồng cây ăn quả.... mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

         Cùng với công tác cho vay, các Tổ TK&VV đã tích cực vận động thành viên gửi tiết kiện tại Tổ, dần hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy tài chính cho tương lai. Đến nay tổng vốn huy động tại các Tổ do Hội phụ nữa xã quản lý trên 510 triệu đồng. 100% Tổ TK&VV do Hội phụ xã quản lý đều xếp loại tốt, không có Tổ TK&VV nào có dư nợ quá hạn, tỷ lệ thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ hàng tháng đạt trên 90%.

          Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, những năm qua Ngân hàng CSXH huyện Thanh Liêm đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Đồng thời, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lượng tín dụng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm trên địa bàn cho các đối tượng: cán bộ Hội cấp xã; Ban quản lý Tổ TK&VV; cán bộ Ban giảm nghèo xã và Trưởng thôn với phương pháp cầm tay chỉ việc. Mặt khác, công tác tập huấn còn được thực hiện hàng tháng thông qua các buổi giao ban tại điểm giao dịch xã, nhờ đó các Tổ TK&VV và Hội cấp xã thường xuyên được cập nhật chế độ, chính sách mới, được hướng dẫn lại quy trình nghiệp vụ, được cán bộ ngân hàng “cầm tay chỉ việc" các nội dung làm chưa tốt,  được cùng bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại ở cơ sở...

 

Hình ảnh phiên giao dịch tại xã Thanh Hương ngày 14/02/2020 của NHCSXH

         ​Trong thời gian tới, Hội phụ nữ xã Thanh Hương sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện đầy đủ các nội dung nhận ủy thác và không ngừng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác của Hội, hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là các chính sách tín dụng mới. Đảm bảo người dân và hội viên của các Hội đoàn thể hiểu đúng về tín dụng chính sách và không còn bị tâm lý e ngại về thủ tục vay vốn tín dụng chính sách.