Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Sáng ngày 5/7, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Văn Quân, HUV phó CT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.
04.jpg

6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo phòng lao động thương binh và xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo NCC, chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng quy định; toàn huyện đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 3.100 đối tượng, với số tiền trên 44 tỷ đồng. Công tác thăm hỏi tặng quà, tiếp nhận quà các cấp trao cho các đối tượng chính sách, người có công nhân các ngày lễ, Tết trị giá hàng tỷ đồng; phối hợp tổ chức tốt lễ Kỷ niệm 70 năm trận chiến chống càn tại Chanh Chè xã Thanh Tâm. 06 tháng qua, toàn huyện đã cấp thẻ BHYT cho trên 3.000 đối tượng là người nghèo, cận nghèo; Giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 người, đạt 51,8% KH năm. Tính đến 3/6/2024, huyện đã hoàn thành việc mở tài khoản an sinh xã hội cho trên 10.700 người, đạt 100% đối tượng.

6 tháng cuối năm 2024, huyện Thanh Liêm tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày TBLS 27/7.  Triển khai thực hiện kế hoạch về rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025./