Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm: Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm: Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm.
Chiều ngày 12/8/2022 UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Trần Xuân Thành Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.      6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC trên địa bàn huyện Thanh Liêm dần đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả, thiết thực, hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành được ban hành kịp thời; các TTHC được niêm yết công khai đầy đủ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Thông tin được cập nhật kịp thời đầy đủ trên cổng thông tin điện tử; 100% các cơ quan ban ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong huyện đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành vào chỉ đạo công việc chuyên môn hàng ngày, 95% cán bộ công chức cấp huyện thường xuyên sử dụng hệ thống thư viện điện tử trong công việc, các văn bản đến, văn bản đi đều đã cập nhật liên hệ thống VSD Office. Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp cấp huyện là hơn 460 hồ sơ đạt trên 48%; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3, 4 là 51,7%. Tại cấp xã tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp là trên 14.700 đạt 87,4%; mức độ 3, 4 là 12,6%, còn lại là tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

      Để thực hiện tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm, các phòng ban ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của công chức chuyên môn trong thực hiện công tác CCHC. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá cán bộ CC, VC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số theo kế hoạch./.