Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Liêm : Sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Tin tức - Sự kiện  
Thanh Liêm : Sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ
UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Về dự hội nghị có các đ/c:  Đại tá Trịnh đức Thiêm -Phó chỉ huy trưởng-tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Mạnh Dũng BT huyện ủy- CT HĐND huyện; Đào Tuấn Anh Phó BT huyện ủy-CT UBND huyện
54.jpg
53.jpg

Trong 5 năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lấy xây dựng lòng dân vững chắc, xây dựng xã thị trấn vững mạnh làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn với  các thành phần thế trận của KVPT cấp huyện, cấp tỉnh.

Đảng bộ, quân và dân trong huyện Thanh Liêm đã xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện có trọng tâm trọng điểm, sát với tình hình thực tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các cấp các ngành và nhân dân về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Trong 5 năm kinh tế của huyện phát triển nhanh,khá toàn diện và vững chắc; GDP bình quân giai đoạn 2019-2024 đạt  trên 110%; tăng cường quản lý chặt chẽ công trình quốc phòng trên địa bàn; đã và đang xây dựng 02 công trình quốc phòng với tổng số tiền đầu tư 29 tỷ đồng; hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho trên 21.100 đ/c cán bộ các đối tượng thuộc các ban ngành cơ quan khối huyện và các xã thị trấn theo kế hoạch; chính sách hậu phương quân đội, người có công được thực hiện kịp thời; cơ sở vật chất y tế, văn hóa, giáo dục được tăng cường…Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị định trong thời gian tới, hội nghị đã rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế và triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm. Nhân dịp này các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng./.